Meld je aan voor onze
OUTDOOR lessen!
---
Of sport thuis
met Fitsnacks.tv

Sportkanjers

Sport en Bewegen is een maatschappelijk betrokken organisatie die naast de reguliere sportactiviteiten zich ook richt op kinderen en jongeren met een achterstand of beperking. Integratie van deze doelgroep staat bij Sport en Bewegen voorop.
Sport en Bewegen beschikt over een multidisciplinair team, bestaande uit; sportkanjertrainers, bewegingsagogen, Z-verpleegkundige, cesartherapeute, fysiotherapeuten, die ervaring hebben met het begeleiden van deze doelgroep.

De doelgroep voor de Sportkanjerclub zullen kinderen en jongeren zijn met een kleine achterstand, met gedragsproblemen en/of ontwikkelingsstoornis. De doelgroep komt zowel uit het reguliere onderwijs als het speciaal onderwijs. Deze kinderen en jongeren hebben vaak een grotere motorische en/of sociaal-emotionele achterstand.

Op dit moment valt deze doelgroep veelal buiten de georganiseerde sport.

Door middel van de Sportkanjerclub wil Sport en Bewegen het sportaanbod voor deze doelgroep vergroten. Het aanbod voor de Sportkanjerclub zal zich richten op verschillende sportactiviteiten, zoals judo, sport en spel en (jeugd)fitness.