ivm vakantie aangepaste
lestijden
op dins- en donderdag
van 18.00 tot 19.15 uur